Technika i taktyka w ramach kursu dla kandydatów na instruktora nauki jazdy

Cel szkolenia

Szkolenie ma na celu opanowanie ogólnych zasad z zakresu techniki i taktyki podczas kierowania samochodem.

Czas trwania

7h (2h teorii, 5h praktyki)

Program nauczania:

- skąd się bierze ryzyko podczas kierowania samochodem,
- bezpieczeństwo czynne i bierne w pojeździe,
- przyczepność i stateczność pojazdu,
- ogólne wiadomości z zakresu techniki jazdy pojazdem,
- kierowanie pojazdem po wyznaczonej trasie – slalom,
- hamowanie pojazdu na prostym odcinku i na łuku drogi,
- wyprowadzenie pojazdu z poślizgu w warunkach symulowanych na płycie poślizgowej,
- kierowanie pojazdem na prostym odcinku i na łuku drogi na torze szkoleniowym.

Wymagania uczestnika:

  • posiadanie prawa jazdy kategorii o którą uczestnik się ubiega.

Egzamin:

Brak egzaminu, kurs kończy się uzyskaniem zaświadczenia o ukończeniu szkolenia.