Szkolenie z zakresu doskonalenia techniki jazdy z elementami pierwszej pomocy

Cel szkolenia

Doskonalenia techniki jazdy z elementami pierwszej pomocy

Czas trwania

9 godzin

Opis zadań:

Hamowanie awaryjne w zakręcie:
- nauka awaryjnego hamowania w zakręcie z prawidłowym wykorzystaniem systemu ABS. Próby wykonywane przy 3 różnych prędkościach

Krąg:
- ćwiczenie na płycie poślizgowej pierścieniowej poprzez naukę panowania nad samochodem w poślizgu podsterownym i nadsterownym,
- zademonstrowanie pracy systemu ESP i ASR.

Jazda szosowa:
- nauka prawidłowego toru jazdy - ustawienia do zakrętu,
- odpowiedni dobór biegów, prędkości.

Harmonogram zajęć:
09:00 - 09:30 Rejestracja uczestników i rozpoczęcie szkolenia
09:30 - 10:30 Wykład ogólny z doskonalenia techniki jazdy
10:30 - 13:30 Praktyka - Hamowanie awaryjne, krąg
13:30 - 14:30 Przerwa obiadowa
14:30 - 16:00 Praktyka - jazda szosowa na torze szkoleniowym
16:00 - 17:30 Pierwsza pomoc
17:30 - 18:00 Zakończenie szkolenia, rozdanie certyfikatów.

Grupy: min 6 osób, max 12 osób, na 3 osoby szkolone przypada 1 instruktor
Godziny: 09:00 - 18:00
Zapewniamy: kawę, herbatę, obiad