Szkolenie uzupełniające osób ubiegających się o uprawnienia instruktora techniki jazdy

Cel szkolenia

Szkolenie ma na celu przygotować uczestników do prowadzenia zajęć w zakresie doskonalenia techniki jazdy.

Czas trwania

w zakresie prawa jazdy kategorii B, B+E, C, C+E, D (jeżeli osoba posiada uprawnienia kategorii A) = 28 h, T - 4 h, P - 24 h
w zakresie prawa jazdy kategorii A (jeżeli osoba posiada uprawnienia kategorii B, B+E, C, C+E, D) = 51 h, T - 5 h, P - 46 h
w zakresie prawa jazdy kategorii B, B+E, C, C+E, D i osoba rozszerza o kategorie prawa jazdy kategorii B, B+E, C, C+E, D = 15 h, T - 1 h, P- 15 h

Tematy zajęć:

  • Doskonalenie techniki jazdy pojazdem w zakresie prawa jazdy właściwej kategorii.

Wymagania uczestnika:

  • prawo jazdy kat. B posiadane od conajmniej 3 lat.
  • posiadanie uprawnień instruktora techniki jazdy innej kategorii prawa jazdy aniżeli tej, o którą uczestnik się ubiega.

Egzamin

Szkolenie kończy się egzaminem Państwowym z części teoretycznej oraz z części praktycznej. Świadectwo instruktora techniki jazdy wydaje Wojewoda właściwy na miejsce zamieszkania.