Szkolenie podstawowe osób ubiegających się o uprawnienia instruktora techniki jazdy

Cel szkolenia

Celem szkolenia jest przygotowanie kandydatów na instruktorów techniki jazdy do zaliczenia egzaminu teoretycznego i praktycznego jak również zdobycie wiedzy z doskonalenia techniki jazdy oraz umiejętności przekazywania tej wiedzy.

Czas trwania

w zakresie prawa jazdy kategorii A = 111 h w tym T - 65 h, P - 46 h
w zakresie prawa jazdy kategorii B, B+E, C, C+E, D = 88 h w tym T - 64 h, P - 24

Tematy zajęć:

W zakresie prawa jazdy kategorii A:
1. Dydaktyka dorosłych.
2. Doskonalenie techniki jazdy pojazdem w zakresie prawa jazdy kategorii A.
3. Kształcenie umiejętności metodycznych instruktora techniki jazdy.

W zakresie prawa jazdy kategorii B, B+E, C, C+E, D:
1. Dydaktyka dorosłych.
2. Doskonalenie techniki jazdy pojazdem w zakresie prawa jazdy kategorii B, B+E, C, C+E, D.
3. Kształcenie umiejętności metodycznych instruktora techniki jazdy.

Wymagania uczestnika:

  • Prawo jazdy kat B posiadane od conajmniej 3 lat,
  • Prawo jazdy kat A posiadane od co najmniej roku.

Egzamin:

Szkolenie kończy się egzaminem Państwowym z części teoretycznej oraz z części praktycznej przeprowadzonym w Ośrodku Doskonalenia Techniki Jazdy. Świadectwo instruktora techniki jazdy wydaje Wojewoda właściwy na miejsce zamieszkania.