Bezpieczna flota w ramach kat. C / D (Etap I) - 8h

Cel szkolenia

Poznanie zagrożeń i sytuacji ekstremalnych jakie mogą zaskoczyć kierowcę na drodze oraz nauka reagowania na takie sytuacje.

Czas trwania

8 godzin

Opis zadań:

- rejestracja uczestników i rozpoczęcie szkolenia,
- wykład slalom,

Slalom - praktyka:
- prawidłowa pozycja za kierownicą,
- operowanie kołem kierownicy,
- ćwiczenie skrętu manewrowego,
- nauka odpowiedniego operowania pedałem przyśpieszenia na płycie poślizgowej pomiędzy pięcioma pachołkami,

- wykład krąg, podsterowność, nadsterowność,

Krąg, podsterowność, nadsterowność:
- ćwiczenie na płycie poślizgowej pierścieniowej poprzez naukę panowania nad samochodem w poślizgu podsterownym i nadsterownym.
- zademonstrowanie pracy systemu ESP i ASR,

- wykład hamowanie awaryjne w zakręcie,
- przerwa obiadowa,

Hamowanie awaryjne w zakręcie - praktyka:
- nauka awaryjnego hamowania w zakręcie z prawidłowym wykorzystaniem systemu ABS. Próby wykonywane przy 3 różnych prędkościach.

- wykład jazda szosowa,

Jazda szosowa - praktyka:
- nauka prawidłowego toru jazdy (ustawienie do zakrętu),
- odpowiedni dobór biegów, prędkości,
- obsługa zwalniacza, tempomatu

Wymagania uczestnika:

- posiadanie prawa jazdy kat. C lub D

Egzamin:

Brak egzaminu, kurs kończy się uzyskaniem zaświadczenia o ukończeniu szkolenia.