Bezpieczna flota w ramach kat. B (Etap II) - 8h

Cel szkolenia

Poznanie zagrożeń i sytuacji ekstremalnych jakie mogą zaskoczyć kierowcę na drodze oraz nauka reagowania na takie sytuacje.

Czas trwania

8 godzin

Program zajęć:

- rejestracja uczestników i rozpoczęcie szkolenia,
- wykład ogólny

Slalom bramkowy - praktyka:
- slalom symulujący partię zakrętów na płycie poślizgowej,
- nauka poślizgu podsterownego i nadsterownego

- wykład ominięcie przeszkody z hamowaniem,

Ominięcie przeszkody z hamowaniem - praktyka:
- z włączonym systemem ABS, hamowanie awaryjne z systemem ABS z jednoczesnym ominięciem przeszkody, ćwiczenie wykonywane z kilku prędkości.
- z wyłączonym systemem ABS, hamowanie bez systemu ABS z ominięciem przeszkody - ćwiczenie musi być wykonywane autami Akademii Kierowcy lub autem bez systemu ABS.

- wykład jazda szosowa

- przerwa obiadowa

Jazda szosowa - praktyka:
- jazda po torze szkoleniowym,
- ćwiczenie optymalnego toru jazdy - dobór odpowiedniego biegu,
- trening skrętu szosowego - prawidłowe operowanie kołem kierownicy,

- wykład nagła zmiana pasa ruchu

Nagła zmiana pasa ruchu:
- nagłe ominięcie przeszkody na nawierzchni przyczepnej,
- opanowanie auta w poślizgu nadsterownym przy dużej prędkości,

- zakończenie szkolenia oraz rozdanie zaświadczeń

Wymagania uczestnika:

- posiadanie prawa jazdy kat. B_
- ukończenie etapu I „Bezpieczna Flota” 8 godzinnego.

Egzamin:

Brak egzaminu, kurs kończy się uzyskaniem zaświadczenia o ukończeniu szkolenia.