Bezpieczna flota w ramach kat. B (Etap I) - 4h

Cel szkolenia

Poznanie zagrożeń i sytuacji ekstremalnych jakie mogą zaskoczyć kierowcę na drodze oraz nauka reagowania na takie sytuacje.

Czas trwania

4 godziny

Program zajęć:

Slalom:
- prawidłowa pozycja za kierownicą,
- operowanie kołem kierownicy,
- ćwiczenie skrętu manewrowego,
- nauka odpowiedniego operowania pedałem przyśpieszenia na płycie poślizgowej pomiędzy pięcioma pachołkami,

Krąg, podsterowność, nadsterowność:
- ćwiczenie na płycie poślizgowej pierścieniowej poprzez naukę panowania nad samochodem w poślizgu podsterownym i nadsterownym.
- zademonstrowanie pracy systemu ESP i ASR,

Hamowanie awaryjne w zakręcie:
- nauka awaryjnego hamowania w zakręcie z prawidłowym wykorzystaniem systemu ABS. Próby wykonywane przy 3 różnych prędkościach.

Wymagania uczestnika:

- posiadanie prawa jazdy kat. B

Egzamin:

Brak egzaminu, kurs kończy się uzyskaniem zaświadczenia o ukończeniu szkolenia.