Kurs uzupełniający dla kierowców pojazdów uprzywilejowanych i pojazdów przewożących wartości pieniężne

Cel szkolenia

Szkolenie ma na celu przygotowanie kierującego pojazdem do bezpiecznego wykonywania manewrów na drodze oraz pokazanie mu granic, których przekroczenie sprawia, że panowanie nad pojazdem przestaje być możliwe. Istotne jest również przedstawienie trudności związanych z kierowaniem pojazdem w różnych warunkach, w szczególności na śliskiej nawierzchni.

Czas trwania

w zakresie prawa jazdy kategorii B, B+E, C, C+E, D (jeżeli osoba posiada uprawnienia kategorii A) = 11 h, T - 3 h, P - 8 h
w zakresie prawa jazdy kategorii A (jeżeli osoba posiada uprawnienia kategorii B, B+ E, C, C+E, D) = 21 h, T - 3 h, P - 18 h
w zakresie prawa jazdy kategorii B, B+E, C, C+E, D i osoba rozszerza uprawnienia o kategorie prawa jazdy kategorii B, B+E, C, C+E, D = 11 h, T - 3 h, P - 8 h

Program zajęć:

- przepisy ruchu drogowego,
- psychologia transportu,
- problematyka wypadków drogowych,
- technika i taktyka jazdy w warunkach specjalnych.

Wymagania uczestnika:

- posiadanie co najmniej prawa jazdy kat. B lub odpowiedniej kategorii o którą ubiega się osoba szkolona.

Egzamin

Kurs kończy się egzaminem z części teoretycznej i praktycznej prowadzonym przez ośrodek doskonalenia techniki jazdy.

Część teoretyczna egzaminu obejmuje 20 pytań testowych. Przy każdym pytaniu testowym tylko jedna odpowiedź jest prawidłowa. Egzamin z części teoretycznej trwa 25 minut. Osoba szkolona uzyskuje pozytywny wynik egzaminu, jeśli poprawnie odpowie na 16 pytań.

Warunkiem przystąpienia do części praktycznej egzaminu jest uzyskanie pozytywnego wyniku z części teoretycznej. Podczas egzaminu części praktycznej należy prawidłowo wykonać:

  • slalom,
  • hamowanie awaryjne w zakręcie,
  • ominięcie przeszkody na zakręcie,

Dwukrotnie nieprawidłowo wykonane przewidziane zadanie powoduje uzyskanie negatywnego wyniku z egzaminu części praktycznej.