24.02.2016

Terminy szkoleń dla kandydatów na instrukotrów techniki jazdy

W myśl wyznaczonych przez Ministerstwo dwóch terminów sesji egzaminacyjnych dla kandydatów na instruktorów techniki jazdy, które odbędą się w Akademii Kierowcy, wyznaczone zostały dwa terminy rozpoczęcia szkolenia podstawowego osób ubiegających się o uprawnienia instruktora techniki jazdy w ramach kat. B

11.03.2016 godz. 13:00
25.06.2016 godz. 09:00

Szczegółowych informacji udzielamy telefonicznie lub mailowo.

Zapisy na szkolenie przyjmujemy za pośrednictwem strony
http://klient.akademiakierowcy-odtj.pl/

Zapraszamy serdecznie.