28.08.2015

Szkolenie dla Policji z Lublina

W wyniku wygranego przetagu dla Komendy Głównej Policji w Lublinie, 02 września rozpoczynamy cykl szkoleń z doskonalenia techniki jazdy dla 150 policjantów.