23.02.2016

Egzaminy dla kandydatów na instruktorów techniki jazdy

Na stronie Ministerstwa Infrastruktury i Budownictwa opublikwane zostały sesje egzaminacyjne dla kandydatów na instruktorów techniki jazdy
http://mib.gov.pl/2-Instruktorzyiegzaminatorzy.htm

W Akademii Kierowcy egzaminy odbędą się w dwóch terminach:
07 - 08.05.2016.
03 - 04.09.2016

Na dzień przed egzaminem organizujemy indywidualne zajęcia przygotujące do egzaminu.
Zapisy przyjmujemy telefoniecznie lub mailowo